Östra Stockholm


Lite bakgrund

Öster om Stockholm finns Stockholms skärgård. Vissa anser att Fjäderholmarna är första skärgårdsön, Fjäderholmarna hör till Lidingö. Stockholms kommun däremot tar slut vid Danvikstull - där börjar Nacka kommun.Att uppleva

Danviksbro, Hammarby sjö, Hammarby sjöstad, Luma industri, SaltsjöbananSickla udde, Sicklaö


Saltsjöbanan
startar vid Slussen och tåget dig till Saltsjöbaden, det anrika sommarbostället, kallbadhuset på restaurangholmen, Grand Hotel - eller med  den andra linjen till Solsidan där du besöka restaurangen i stationshuset - eller gå av vid Erstaviksbadet för en skön promenad ner till vattnet. 

Saltsjöbanan har 18 stationer idag och har ungefär 16 000 resande varje dag.

Saltsjöbanan invigdes i juli 1893, byggd på bara 16 månader, finansierat av K A Wallenberg. Tanken var att tåget skulle transportera stockholmarna ut till den sunda skärgårdsnaturen där de kunde njuta av friska havsbad. När banan byggdes var Saltsjöbaden helt orörd mark, obebott och väglöst. 1913 byttes ångloken mot elektriska lok - det var en av de första järnvägarna som elektrifierades i världen. 1913 var också grenbanan till Solsidan färdig, innan var det Saltsjöbaden som gällde. 1936 öppnades stationen vid Slussen, tidigare hade slutstationen varit vid Stadsgården och sedan hade det funnits ångfärjetrafik till Karl XIIs torg. Fram till 1968 drevs Saltsjöbanan av Wallenbergsägda Järnvägs AB Stockholm-Saltsjön, därefter tog Saltsjöbadens köping över järnvägen, numera är det SL Tunnelbanan AB. De gamla trävagnarna fanns kvar ända till 1976, då de sista ersattes av ombyggda tunnelbanevagnar. Antalet resenärer minskade på 1950- och 1960-talen, men genom att Fisksätra byggdes i mitten på 1970-talet så kunde även Saltsjöbanan överleva.


Danviksbro
Den äldsta delen av bron byggdes 1918-1923 som en klaffbro i stål med en betongmotvikt. Det hade funnits en liten träbro ända sedan 1500-talet och en järnvägsviadukt sedan 1893, men detta den första större bron i området. Innan Hammarby sjö gjordes om fanns här en liten bäck, men i och med omläggningen blev bäcken en farled och en bättre bro måste till.

Hammarby sjö
Redan på 1700-talet hade det lagts fram förslag om att bygga en ny farled mellan Saltsjön och Mälaren, som komplement till Slussen. Det dröjde dock till 1914 innan staden beslöt att Hammarbyleden skulle anläggas. Det var ett stort projekt som innebar att Hammarby sjö som ursprungligen låg fem meter över Saltsjöns yta fick sänkas. Mellan 1922 och 1925 var sjön helt torrlagd medan man byggde nya kajer och broar. Först 1930 var den nya vattenleden helt klar för trafik, då var den redan föråldrad, sjöfarten valde vägen via Södertälje kanal istället. Runt Hammarby sjö etablerade sig olika industrier. Varefter hamnverksamheten minskat har det byggs bostäder istället och hamnverksamheten var helt borta på 1990-talet. Sickla udde var efter sjösänkningen i princip ett träsk, vilket ju namnet Sickla en gång betydde, tills man på 1940-talet fyllde ut med sprängsten. Lugnets Småföretagarområde växte upp med tiden som ett allt mer vildvuxet gytter.

Innan Hammarbyleden byggdes fanns en naturlig förbindelse mellan Hammarby sjö och Långsjön, nuvarande Sickla sjö, som användes för trafik med ångslupar - det fanns ju många välbeställda sommarboende i området.. Nacka kommun fick efter process Stockholm att bygga en ny kanal och sluss till Sicklasjön som invigdes 1929. Den kom aldrig att användas i någon större omfattning. I samband med byggandet av Hammarby Sjöstad och Södra länken har man restaurerat den gamla slussen, d v s egentligen byggt en ny och länkat den med en helt ny sluss via en 150 meter lång vattenränna.


Hammarby sjöstad
Byggandet av Hammarby Sjöstad inleddes 1993 med två etapper längs Norra Hammarbyhamnens kajplan. Sedan färdigställdes Sickla Udde som i sin tur följdes av Sickla Kaj, Lumaparken och Sickla Kanal. På ett 200 ha stort område runt Hammarby sjö och vattenleden är det 8 000 lägenheter för 15 000  personer. Sickla Udde rymmer 1 200 lägenheter, ny skola och en stadspark kring den befintliga ekskogen. Totalt kommer 25 000 personer att bo/eller arbeta i stadsdelen.

Luma industri
Lumafabriken byggdes av KF i slutet av 1920-talet. Den var färdig 1930. KF hade ett eget arkitektkontor som ritade KFs butiker och fabriker - så dessa ritade även denna. Tidigare hade det varit ingenjörer som ritat och byggt fabriker, nu var det arkitekter även ör fabrikerna och fabrikerna blev byggda i funktionalismens anda. Lumafabriken lär vara Sveriges första egentliga funkishus. Fabriken fanns kvar till 1977 och ljustornet lyste dag och natt tills dess - för att testa glödlampor och visa vilka bra glödlampor som producerades. Från tornet har man en vid utsikt över staden, idag däremot används inte tornet mer än till representationer, men brandmyndigheterna har starka restriktioner eftersom det inte är helt enkelt att ta sig till och från tornet.