Norrmalm

Geografiskt område

Området innanför Nybroviken/Birger Jarlsgatan/Tegnérgatan/Klara sjö


Lite bakgrund

Namnet omnämns 1288 i skrift. Ordet malm är fornsvenska och betyder sandig mark eller sandig höjd, fast i detta sammanhang menade man nog mer eller mindre förort...

På 1570-talet utvidgades staden Stockholm, som dittills bestått av stadsholmen, så att de boende på norra och södra malmen fick samma rättigheter som de som bodde på stadsholmen. Norrmalm växte så snabbt att Karl IX gjorde Norrmalm till självständig köpstad 1602, med egen borgmästare, rådhus etc. 1635 införlivades den med Stockholm, som en del av staden Stockholm. På 1630-talet, mitt under trettioåriga kriget, planerades den stora gaturegleringen, med raka gator som Drottninggatan, Regeringsgatan, döpta efter den unga drottningen och hennes förmyndarregering. Hötorget blev ett torg, från att tidigare varit en Beridarebana. Klara sjö gick upp till Vasagatan och det märks på vissa av tvärgatornas namn, t ex Vattugatan. 1751 bröt en eldsvåda ut i ett färgeri på Mäster Samuelsgatan som spred sig i den kraftiga vinden och så gott som all bebyggelse väster om Drottninggatan, även Klara kyrka, drabbades i Klarabranden.

På 1870-talet kom det stora lyftet för stadsdelen, sammanbindningsbanan som knöt ihop stambanans södra och norra del. Man kunde åka tåg hela vägen, inte byta till häst och vagn mellan Norra och Södra station. Tågen gick i en tunnel genom Södermalm och på en bro över Riddarfjärden, passerade Klara längs Strandgatan, där den nya centralstationen invigds 1872. Stationen förändrade kvarteren längs Klara Strandgata, som döptes om till Vasagatan. Hotell växte upp, postkontor, tidningsredaktioner - Klarabohemerna tillkom. Det fanns hantverkare och små udda butiker i det gamla Klara med trånga gatorna och bebyggelse från 1600- och 1700-talen. I citysaneringen på 1950- och 1960-talen utplånades detta som vi idag ser nostalgiskt tillbaka på. Dagens City växte fram under stora spångar och gropar som ledde kors och tvär över den jättelika byggarbetsplatsen. När saneringen väl satte igång hade man pratat om den så länge och fastighetsägarna låtit sina hus förfalla, så just då var det gå som sörjde slummen, men protesterna tilltog och 1973 avbröts rivningarna - men då hade 9 hus av 10 redan jämnats med marken. Femtio år senare börjar man bygga bostäder i city igen, för att få rörelse även efter kontorstid. Parkeringshus ersätts, eller får "påhäng" av bostäder. På f d Postgirots hus har man byggt villor på taket. Sta Clara församling hade som mest 7000 medlemmar. 1998 var antalet 700.

Norrmalm präglades under 240 år helt av Klara kloster, vars huvudbyggnader låg söder om den nuvarande Klara kyrka - ingenting finns kvar idag. Det var då en utskjutande udde, eftersom strandlinjen löpte strax nedanför Drottninggatan och vidare i höjd med Vasagatan. Magnus Ladulås lät uppföra klostret som invigdes 1289, då han placerade sin sjuåriga dotter Rikissa där. Hon blev senare klostrets abbedissa 1345-1347. Kungen donerade även jordegendomar till klostret, bl a stora delar av Norrmalm. Klostret var under 1400-talet Stockholmstraktens största jordägare med upp till 165 gårdar mellan Sorunda och Uppsala. Allt arrenderades ut och inkomsterna gick till välgörenhet, klostren fungerade som ett socialt skyddsnät. Pingstdagen 1446 brann klostret och hämtade sig aldrig. Det var dessutom en religiöst och politiskt orolig tid, vilket gjorde att arrendatorerna inte kunde göra rätt för sig. Angripare, som försökte inta staden, förskansade sig gärna uppe på Brunkebergsåsen och området nedanför blev ofta en tummelplats. Efter Västerås riksdag 1527 drabbades Klara kloster av Gustav Vasas omilda hand och raserades så grundligt att inga som helst synliga spår finns kvar. Nunnorna, som i regel varit 20-40 stycken, fick bli vårdare i gråmunkeklostrets tidigare lokaler på Riddarholmen, där Gustav Vasa samlade alla stadens vårdinrättningar. 1557/58 flyttades hela inrättningen på grund av ”dess onda stanck” vidare till nyanlagda Danvikens hospital. Klara klosters inventarier försvann. 1908 hittades två altarskåpsdörrar tillhörande Klara kloster med målningar från omkring 1500 på en vind. De är numera klenoder på Medeltidsmuseet. Helgonet St Klara finns att beskåda på fasaden på Fredsgatan 9 och även på församlingshuset invid Klara kyrkogården. Klara Sciffi föddes år 1194 i en förnäm adelsfamilj i Assisi, Italien. Modern lär ha fått uppenbarelser om dotterns kallelse innan hon födde dottern. Den helige Franciscus tog henne under sitt speciella beskydd palmsöndagen 1212, då hon bytte från adelskläder till en säck med livrem. 1215 inrättade St Franciscus nunneklostret San Damiano med Sta Klara som abbedissa. Vid hennes dödsbädd 1253 satt själve påven Innocentius IV, då fanns redan 70 kloster i hennes namn. Två dagar efter sin död blev hon helgonförklarad.


Att uppleva

Arvsfurstens palats, Barnhus, Berzelii park, Birger Jarls passagen, Birger Jarlsgatan, Brunkebergstorg, Brunkebergstunneln, Brunkebergsåsen, Café Opera, Centralbadet, Centralstationen, Drottninggatan, Drottninghuset, Folkets Hus, Gamla Brogatan, Gustav Adolfs torg, Halwylska palatset, Hamngatan, Humlegården, Hötorget, Karduansmakargatan, Klara kyrka, Klara sjö, Konserthuset, Konstfack, Kungliga Operan, Kungsgatan, Kungsträdgården, Malmskillnadsgataan, Mäster Samuelsgatan, Nalen, Nils FerlinNK, Nordiska kompaniet, Norrbro, Norra Bantorget, Norrmalmstorg, Nybroplan, Nybroviken, Odd Fellows, Operan, Posten, Postgiro, PUB, Rosenbad, Regeringsgatan, Rydberg, Sagerska huset, Sergelgatan, Sergels torg, Smålandsgatan, Stockholms central, S:t Clara kyrka, Strand hotell, Strömbron, Stureplan, Systembolaget vid Klarabergsviadukten, Tegelbacken, Tegnérgatan, Topsy Lindblom, Tornbergs klocka, Tre Backarlånggatan, Västra Trädgårdsgatan 11A, Zeppelinare


Sergels torg
Man rev vad som sågs som gamla utslitna, fallfärdiga ruckel för att bygga nytt och fräscht. När Sergels torg stod klar ansåg man att platsen var Norra Europas vackraste och förnämsta torg. Den vackra glasfasaden med nuvarande Kulturhuset, klar 1971, lyfte platsen än mer. Världens största glasskulptur, Kristallvertikalaccenten, pryder fontänen och restes 1974 och består av 80 000 prismor. Den är 37,5 m hög och väger 130 ton.

Det var Evert Taube som föreslog att Sveaplatsen skulle byta namn till Sergels Torg.

På platsen framför femte höghuset står sedan 1980 Lasse Anderassons "Klara" ett minnesmärke över Stockholms gamla City.


Brunkebergstorg
ligger idag 20 m lägre än innan det började bebyggas. Massorna som schaktades bort användes för att fylla Klara sjö, som försvann så när som den liten vattenränna som finns där idag. Kring 1850 fanns här Brunkebergs hotell som var ett lite finare hotell, tanken var att den skulle ange tonen i området, området som då höll på att restaureras skulle ha stil – trots att det låg utanför Gamla Stan. Borgligheten hade vuxit ur Gamla stan och behövde nytt område. På 1880-talet byggdes ett telefontorn på den del där ett av Stockholms telefonbolag fanns. Tornet finns inte kvar längre. Televerket hade sitt huvudsäte här fram till 1960-talet. Då Gallerian byggdes 1973-75 fick torget ny utformning och i början av 1990-talet lades Malmskillnadsgatan igen och införlivades med torgytan. Här finns japanska körsbärsträd och katsuraträd  som med sitt skira lövverk och vackra höstfärger utgör kontrast till Riksbankens svarta granit.


Karduansmakargatan
Karduans är en finare sorts skinn, ursprungligen från den spanska staden Cordoba. Det är alltså en gata med namn efter hantverkare.

Hamngatan
fick sitt namn då vattnet gick högre upp och skärgårdsbåtarna lade till vid nuvarande Norrmalmstorg.

Nordiska kompaniet
Detta köppalats är ritat av Ferdinand Boberg, byggt 1915. Ivar Kreuger sköt till pengar och såg till att huset byggdes med amerikanska metoder (husets järnskelett kläddes med en granitfasad). Fasadrelieferna är gjorda av Carl Milles, den stora ljusgården och restaurangen högst upp har fortfarande sin originalinredning. På öppningsdagen 22 september 1915, kom 35 000 personer för att titta och förundras. I början var detta ett av få platser där även kvinnor hade tillåtelse att flörta. Företaget startades av entreprenören Josef Sachs som också blev NKs första direktör.

Norrmalmstorg
Vattnet, Ladugårdsviken,  gick ända upp till torget och man lade till med båtarna direkt vid torget för försäljning av de varor som kom med båtarna. Torget hette ursprungligen Fiskartorget eller Packartorget, ett namn som är givetvis är knutet till den fisk som packades här. Sitt nuvarande namn fick torget 1853, då Katthavet fylldes igen. Kolla in Ebba Hedqvists Hönan Laura som rusar över torget och gatorna.

Ett tag, mellan 1776 och 1810 stod stadens skampåle här.


Smålandsgatan
Efter gatunamnsreformen på 1860-talet så finns alla gator med namn efter svenska landskap söder om Stockholm på Söder. Undantaget är denna gata, men den har inte namn efter något landskap utan bagaren Jochum Småhl.

Birger Jarls passagen
Mellan Birger Jarlsgatan och Smålandsgatan finns en passage genom huset. Här inne finns affärer och caféer. Här hade t ex affären Hollywood sin första jeansbutik i Stockholm. I början av 1900-talet var denna passage ett beryktat ställe där man för 25 öre kunde veva fram vågade bilder i ett s k mutoskop. Själva huset, Birger Jarlsgatan 7, hade högst upp på sin fasad mot korsningen Birger Jarlsgatan / Smålandsgatan en 11 meter hög staty över Stockholms grundare Birger Jarl. Denna försvann tillsammans med alla andra dekorationer under 1950-talets rensning av husfasader i funktionalismens anda.

Kungsträdgården
finns omnämnd redan 1430 som Erik av Pommerns kålträdgård. Gustav Vasa utökande odlingarna med frukt och grönsaker och Erik XIV gjorde om det till en lustgård och omkringliggande inköpta tomter och infogades. Murar löpte runt trädgården och vid grindarna fanns soldater som avvisade alla som inte hörde till de finare kretsarna. 1795 blev det tillåtet för alla stockholmare att besöka lustgården och den blev snart en populär mötesplats. I början av 1800-talet revs murarna. Karl XIV Johan beslöt att ta bort det mesta av grönskan och behöll endast alléerna, resten förvandlades till grusfylld exercisplats som fyllde ett militärt behov. I ett försök att sprida glans över den förvanskade trädgården lät kungen 1821 här resa en staty över sin företrädare, Karl XIII. Det fortsatte dock att vara en samlingsplats för Stockholmarna och fick varefter statyer och åter lite grönska. Det är två kungastatyer i Kungsträdgården, Enligt folktraditionens dom sägs det vara en kruka omgiven av lejon och ett lejon omgiven av krukor

Det på 1600-talet byggda palatset Makalös låg mellan trädgården och vattnet, brann 1825, och var då boning för dåvarande Dramatiska teatern. Dekorationer från det oerhört rikt dekorerade palatset Makalös finns på andra ställen i staden, t ex i T-banan Kungsträdgården och på det lilla Gåstorget i Gamla stan. Efter branden utökades Kungsträdgården med palatsets mark, här skapades Karl XIIs torg kring statyn över honom.

I samband med den stora konst- och industriutställningen 1866 ställdes Molins fontängrupp upp i Kungsträdgården. Till Stockholms 700-årsjubileum 1953 tillkom en park med friluftsscen och serveringsbyggnad utefter Hamngatan, kiosker och blomsterarrangemang. Det blev stor succé och parken är fortfarande en samlingsplats. Den konstfrusna isbanan anlades 1962 och striden om almarna stod här 1971 - då invånarna till slut vann över politikerna och stadsplanerarnas rivande. I slutet av 1990-talet gjordes parken om igen i en stramare och mer barockmässig anda.


Strömbron
1874 kom det första förslaget på en fast förbindelse för gång- och körtrafik mellan Skeppsbron och Blasieholmen. Men det blev inte något den gången. Sommaren 1926 fick Svea Ingenjörskår i uppdrag att bygga en provisorisk pontonbro här, eftersom Norrbro behövde renoveras. Den bron revs efter sommaren, då reparationerna av Norrbro var klara. Nästa provisorium byggdes 1946. Det var mycket motstånd eftersom bron skulle påverka den känsliga miljön där Saltsjön och Mälaren möts. Provisoriet skulle vara lågt för att störa så lite som möjligt. Dessutom skulle den vila på träpålar, antagligen för att man trodde att fundamentet skulle ruttna så småningom och det verkligen skulle vara ett provisorium. Bron byggdes alltså medvetet estetiskt frånstötande och tekniskt på ett sätt så att den inte skulle kunna existera så länge. Det är den bro som än idag finns på platsen.

Odd Fellows-huset
på Västra Trädgårdsgatan 11C är det äldsta bevarade privathuset i norra innerstaden. Södra delen av byggnaden uppfördes troligen på 1590-talet. Huset byggdes ursprungligen i mitten av 1700-talet.

Huset bredvid, nr 9, Stockholms handelskammares är byggt 1648.


Café Opera 
har av och till konditoribuffé på eftermiddagarna. Operakällaren har en delikat efterrätt - Grand Marnier-sufflé ! På hörnet mot Jacobs kyrka finns Operakällarens bakficka - som serverar god mat till något lägre priser - fast där finns inte sufflén...

Kungliga Operan
Den grundades 1773 av Kung Gustaf III och har varit Sveriges nationalscen för opera och balett sedan dess. Är än idag landets största och mest kostnadskrävande kulturinstitution. Den ursprungliga operabyggnaden var från Gustav IIIs tid (i denna skedde maskeradbalen där kungen mördades 1789). Denna byggnad revs på 1890-talet och ersattes med den nuvarande som invigdes 1898. Årligen har man ca 350 föreställningar och konserter. Salongen har 1100 platser. Scengolvet ligger 6 m över marknivå och sluttar med 4 cm per meter. Den nya operan hade elektricitet från början, men den tekniken var ny och man hade bara lite erfarenhet av att arbeta med el-ljus. Tekniken som är en mycket betydande del gjordes om på 1970-talet och mycket av arbetet före och efter föreställningarna moderniserades. Sedan dess har arbetet med kulisser och ljussättning utvecklats än mer, men man vill ju givetvis ha kvar sitt gamla operahus även om den nu är lika gammal som den tidigare var innan den revs, p g a brandrisken.

Gustav Adolfs Torg
På 1700-talet beställdes en ryttarstaty av vår store konung Gustav II Adolf. Den franske skulptören L’Archevêque fick äran att skapa statyn. För detta skulle han få det enorma arvodet på 175 000 riksdaler (440 årslöner för en hovrättsassessor). Konstnären hade tänkt sig en kungen till häst i fyrsprång med Fama (ryktets gudinna), också till häst strax bakom, redo med en krans för kungens huvud. De bestämmande herrarna fick kalla fötter och var rädd att den svenska allmänheten kunde få fel associationer om kungen ”jagades av ett halvklätt fruntimmer”. I stället fick konstnären göra dagens mer lugna version i stil efter Ludvig XIVs staty framför slottet i Versailles. Det blev Sveriges första ryttarstaty och sattes upp 1796.

Torget, som tidigare hette Norrmalmstorg, Malmtorget, döptes om till Gustav Adolfs torg 1805.  Redan 1654 funderade slottsarkitekten Jean de la Vallée på en aveny från Gustav Adolfs torg tvärs igenom Norrmalm. Under Gustav IIIs regeringstid antog planerna dess ståtligaste utformning – anläggandet av en kunglig avenue hela vägen mellan slottet och Haga. Men det bidde bara Sveavägen …

På 1690-talet öppnade ett medicinskt laboratorium här av Karl XIs livmedikus Urban Hjärne. Uppgiften var att hitta mediciner till kungen som ofta hade hög feber och bloduppkastningar. Man experimenterade och tillverkade allehanda läkemedel. Kungen beslöt att stadens fattiga kunde få gå dit för att få mediciner gratis. Apoteket blev Sveriges första poliklinik.

Hotell och restaurang Rydberg låg mitt emot slottet, åt norr. Namnet kom efter grosshandlaren Abraham Rydberg som skänkte pengar till detta och gjorde att Stockholm fick sitt första ordentliga centralt belägna hotell 1857. Restaurangen var en samlingsplats för det borgerliga Stockholm och man träffades, åt och löste problem i de tre våningsplanen med caféer och matsalar. Undrar om inte maträtten Biff Rydberg kommer härifrån... Här introducerades det moderna "American bar" där gästerna placerades på höga stolar vid bardisken. 30 september 1914 stängdes Rydberg och då revs fastigheten och ersattes med ett bankpalats.


Arvsfurstens palats
Mittemot operan ligger en byggnad som var en pendang till gamla operahuset. Idag huserar UD här vilket nog syns på alla antenner. Gustav IIIs syster Sofia Albertina lät bygga huset och bodde givetvis i det. När prinsessan dog 1803 kom palatset i kungafamiljens ägo och var tänkt som bostad åt de svenska kronprinsarna, därav namnet. Sedan 1902 är det staten som äger huset och Utrikesdepartementet använder det.

Norrbro 
förbinder Norrmalm med Gamla Stan över Helgeandsholmen. På Norrbro tändes Sveriges första gaslyktor som gatubelysning 18 december 1853. Redan 1809 lades tuktad sten på Norrbro, bron var det enda stället i stan fram till 1850-talet som det fanns gatubeläggning på det sättet, annars var det de knaggliga kullerstenarna eller lervälling. På 1830-talet blev Norrbro en överbyggd bro, med affärer längs sidorna, basarer. Det var en av flanörernas favoritpromenader att gå och strosa i de exklusiva butikerna. Så det var inte så underligt att det bron var det som först blev belyst, först med gasljus och sedan även med el-ljus

Norrbro vaktas av två bronslejon. Dessa lejon kom dit vid midsommartid 1926. De är kopior av lejon som skulpterades på 300-talet f Kr åt Egyptens siste farao, Nektanebo II.  Heroglyferna på det östra lejonet uttolkas: ‘Guld, levande sol, som ger rättvisa, kungen av övre och nedre Egypten, Xeperkara, solens son, Nektanebo av Thot i Rehui älskad’ och på det västra ‘Guld, levande sol som ger rättvisa, suveränen över syd och nord, den fullkomlige regenten av två länder, glänsande guld, som gör det som är kärt för gudarna, kungen av nedre och övre Egypten, herre över två länder, Xerperkara, solens son, Nektanebo av Thot i Rehui älskad’. Originalen tog kejsar Augustus med sig till Rom där de länge vaktade porten till Pantheon, sedan var de borta i mer än tusen år tills påven på 1580-talet ställde upp dem vid fontänen på Piazza di Termini för att på 1830-talet flyttas till Vatikanmuseet, där Riksarkivets Arkivarie dr LM Bååth såg dem 1924 och föreslog att kopior skulle placeras vid Norrbro, vilket senare direktör Josef Jonsson bekostade. 


Sagerska huset
ligger på Strömgatan 18. De äldre delarna, de två nedre våningarna byggdes redan under 1700-talet. Tomten stäckte sig på 1600-talet ända till Fredsgatan. Fastigheten köptes 1880 av bröderna Robert och Edvard Sager. Robert som var diplomat blev snart ensam ägare till tomten och lät göra en mindre modernisering av det gamla huset. När Robert gifte sig med den danska grevinnan Marie Molte-Huitfeldt behövde paret en rymlig och representativ bostad, så man lät bygga om huset 1893-94 och bygga på med ytterliggare två våningar. Vid ytterliggare ombyggnader tio år senare flyttades entrén och en pampigt trapphus byggdes. Fasaden blev i fransk nybarock och interiören var också inspirerad från franska mönster. 1919 dog Robert Sager och huset ärvdes av sonen Leo Sager som hade testamenterat huset till Katolska kyrkan när han dog 1948, dock med rätt för sin hustru Vera att bo där resten av hennes liv. 1947 övertog staten den del av fastigheten som vätte mot Fredsgatan för Utrikesdepartementets räkning, som började få det trångt i huset intill. Vera Sager dog 1988, staten köpte huset 1989 av Katolska kyrkan och har renoverat upp det till statsministerbostad, tänkt som en svensk variant av 10 Downing Steet. Stadsministrarna verkar dock inte vilja bo permanent i denna påkostade bostad, men den används till representation och övernattning. Fördelen att det inte är permanentbostad är ju att vi kan fortsätta gå på gatan nedanför, som kanske annars skulle vara avspärrad.

Rosenbad
är regeringens arbetsplats. Det byggdes som bank- och bostadshus för AB Nordiska Kreditbanken, ritat av Ferdinand Boberg och man ser många av hans detaljrika ornamentik på byggnaden.

Namnet är äldre än huset, 1681 lät preussaren Christopher Thiel uppföra ett badhus på sin tomt, badet. Mot Drottninggatan såg den antagligen ut som palatsen runtom, så det var ett finare bad som snart blev ett av stadens mest kända. Förutom vanliga bad kunde man här få medicinska bad, kryddade med bl a rosor - därav namnet. Badet revs 1789 och ersattes av ett palats som revs hundra år senare för att ge plats för den nuvarande byggnaden.


Tegelbacken
Den första bron mellan Tegelbacken och Kungsholmen byggdes 1670, på sin tid var den Europas längsta träbro, 800 m, numera är den ersatt av en modernare bro. Det omtalade ”tegelbackseländet” grundade sig i att all trafik möttes i samma nivå vid Tegelbacken. När tågen kom måste all annan trafik vänta. Backen kallades för ”Snigel­backen”.

Namnen Rödabodtorget och Tegelbacken minner om då detta var hamnområde och det lossades last här. Röda bodarna var troligen spannmålsmagasin.


Klara kyrka
Kyrkan är starkt förknippad med klostret som låg på Norrmalm. Mer om detta kloster finns att läsa ovan, under "lite bakgrund". Den första kyrkan som byggdes här var klosterkyrkan, den byggdes av Magnus Ladulås 1282. 1527 rev Gustav Vasa klosterkyrkan, men hans son Johan III lät uppföra en ny kyrka på 1580-talet. Det är denna kyrkas stomme vi ser idag, fast i helt annan skepnad då den brann 1751 och restaurerades. Den har också byggts om på 1800-talet och 1900-talet. På kyrkogården finns gravvårdar för tre av 1700-talets stora diktare: Anna Maria Lenngren, Carl Michael Bellman och Carl Gustaf af Leopold.

Vem var Klara? Klara av Assisi levde 1194-1253 i Italien. Hon föddes i en rik adelsfamilj men rymde hemifrån som tonåring. Övertygad om att hon var kallad av Gud slog hon följe med Franciskanerordern, levde och klädde sig som dem, fattigt i askgrå kläder. Hon blev sedan grunden till en nunneordern, Klarrissorna, som spreds över världen och grundade sitt kloster här. När Klara kloster var som störst ägde det större delen av nuvarande Norrmalm, Bland annat Magnus Ladulås skänkte stora områden och hans dotter med abbedissa i klostret en tid.


Nils Ferlin
står staty utanför Klara kyrka, han står vid en bänk med ibland en äkta cigarett i mungipan. Ferlin (1898-1961) förknippas starkt med gamla Klara, han skrev dikter med galghumor och en musikalitet som gjort att många av hans texter tonsatts. Han var en centralgestalt i en grupp diktare och konstnärer i tidningskvarteren på 30-talet, Klarabohemerna.

Systembolaget vid Klarabergsviadukten
När gatuarbetarna lade gatstenen utanför bolaget gjorde de spontant en dekorering på trottoaren. Titta på den!

Klara sjö
Idag finns en liten remsa sjö kvar mellan Blekholmen och Kungsholmen. Tidigare var detta en stor sjö som sträckte sig långt in på nuvarande Norrmalm. När man schaktade bort delar av Brunkebergsåsen fyllde man sjön så att man bl a kunde bygga Centralstationen.

Centralstationen
Nuvarande järnvägsstationen ligger mitt i Klara sjö. Sjön fylldes ut och torrlades på 1800-talet, strax innan man byggde centralstationen. 1871 invigdes Stockholms Centralstation och var då Stockholms näst största byggnad, näst slottet. Innan centralstationen fanns fick man kliva av Södertäljetåget vid Södra Station och Uppsalatåget vid Norra Bantorget. Byggnaden var prydd med fyra kvinnostatyer som skulle symbolisera Sveriges huvudnäringar och försvar: jordbruket. handeln, industrin och strategin. Tågen gick från början in i den stora hall som idag är den stora väntsalen mm. Tittar man på väggmålningarna över affärerna ser man olika delar av Sverige. Även taken i vänthallarna är värd att ta en titt på. Spottkoppen med räcket ”de fyra väderstrecken” sattes upp i samband med ombyggnaden på 1950-talet, när tunnelbanan kom till. Räcket är värd att studera närmare med sina figurer och symboler från skilda delar av världen.

Posten, Stockholm 1
På Vasagatan 28-34 ligger Stockholm Ban, Stockholms stora postkontor, byggd 1898-1904. Idag används byggnaden till annat, men man ser tydligt vad huset skulle användas till med Ferdinand Bobergs dekor och pampighet, speciellt vid huvudentrén in till expeditionen från Vasagatan. Det var här all post sorterades och delades upp och hämtades för att fraktas och delas ut över hela Stockholm - och över Sverige och världen. 

Norra Bantorget
Norra järnvägsstationen öppnades 1870. Järnvägshuset finns ännu kvar som en hög röd tegelbyggnad. 1876 döptes och skapades som ett stenlagt salutorg, där gods som ankom med tågen skulle kunna säljas, det blev dock aldrig ett levande salutorg.  En stor del av det som nu är torg hade varit sumpmark, Barnhusdyn. Här låg Stora Barnhuset med den stora Barnhusträdgården. På 1840-talet förvandlades området till en grönskande lustgård då Svenska Trädgårdsföreningen med trädgårdsskola övertog anläggningen. Deras område inskränktes så småningom till Norra Latins nuvarande tomt. 1926 köpte LO Carlbergska huset, ett stort privatpalats och sedan dess har torget i folkmun hetat Röda torget. Norra Bantorget har varit viktigt för arbetarrörelsen genom LO-borgen, Folkets hus och 1a maj demonstrationerna. 1952 placerades Brantingmonumentet av Carl Eldh på en stensatt, muromgärdad gård. I beläggningen finns ett mönster i form av ett livsträd. Det finns flera statyer runt torget som påminner om arbetarnas historia. Ett Palmemonument finns i nedre delen av torget. Torgets del mot norr var länge en vändplats för bussar, så torget har också en plats för resande även om tågresenärerna hållit sig lite längre söderut.  

Folkets hus
Det första Folkets hus invigdes 1901 och det var mycket revy i det huset. Detta höll på till 1950, då huset revs. Det ersattes av ett nytt hus, färdigt 1963, där man lycktas få in mycket mer utrymme. Här finns konferenslokaler och stor scen, nöjeslokaler mm och entrén är ju en luftig trapphall.

Om jag förstått det rätt var det i detta kvarter som barnhuset låg, På 1600-talet var det alltså barnhus, tukthus och fängelse, t o m den fruktade Rosenkammaren, ett tortyrfängelse låg här. Barnhusbarnen tillverkade kläde och arbetade för flottan, barnen fick tre mål mat om dagen och hade tak över huvudet, men det var knappast trevligt ställe att befinna sig på.


Drottninggatan
tillkom till Drottning Kristinas ära. Detta under hennes förmyndarregering, som fick namnet på gatan på andra sidan om den oöverstigliga Brunkebergsåsen: Regeringsgatan. Drottninggatan fick sitt namn 1637 i samband med den stora stadsregleringen av Norrmalm. Innan hade gatan kallats Stora Konungsgatan men fasta namn på gatorna kom ju egentligen inte förrän på 1800-talet... Den branta backen har av stockholmare under lång tid kallats Kungsbacken. Gatan var länge stadens centrumstråk och försågs tidigt med gatubelysning. Det var först när man spatserat med sin trolovade på Drottninggatan  som förlovningen ansågs gälla. Drottninggatans kullerstenar slutade vid Spökslottet och sedan var sand gatuunderlaget i närheten av Observatoriet, detta för att inte trafiken skulle störa de känsliga instrumenten i Observatoriet. I fonden söderut ser man Katarina kyrkas kupol. Norr om Kungsgatan finns infällda Strindbergcitat mitt i gatan och högst upp på toppen finns Strindbergsmuseet och Blå tornet.

Gamla Brogatan
Namnet kommer från den bro som en gång ledde från gatans mynning över Klara sjö till Kungsholmen. Gammal blev den redan på 1970-talet, då en ny bro byggdes ungefär där Stadshusbron ligger idag.

Gamla Brogatan har länge haft speciella affärer, här fanns butikerna om man ville köpa det rätta om man t ex var punkare eller västerradikal...


Regeringsgatan
Namnet syftar på Drottning Kristinas förmyndarregering, de namngav gatan efter sig själva. På Gata Regering 74 låg Nalen, ett danspalats på 1500 kvadratmeter som öppnade 1933 av Topsy Lindblom (han var en renlevnadsman och guldolympier från Olympiska spelen i Stockholm 1912). På Nalen samlades ungdomen och dansade under ordnade former, även om Nalen hade lite dåligt rykte i vissa kretsar. Nalen fanns kvar till 1967, Topsys son tog över efter sin far som dog 1960. När dansen flyttade ut flyttade andligheten in med Lewi Petrus. Nu har det åter blivit ett musikpalats.

Centralbadet
Centralbadets gård har entré från Drottninggatan 88 genom en portal. Badet invigdes 1904 och är byggt i jugendstil. Trädgården är en grön oas med flera restauranger – men även bostadshus. Trädgården är en liten rest av Carl Hårlemans trädgård, några av de äldre träden, bla två päronträd, lär faktiskt vara från hans tid, 1700-talet. Det finns en fontändamm, med karpar och guldfiskar och en vattenskulptur, en triton ridande på en delfin från 1923. På gården finns två äkta valnötsträd. Här finns också en staty av Linné.

Hötorget
är en samlingspunkt i staden. Här har torghandel bedrivits sedan 1640. Namnet syftar på det hö och foder som såldes här, till staden kreatur och namnet var etablerat redan 1640.. Det är än idag en marknadsplats med grönsaker och blommor. Vid påsktid syns påskrisens färger över hela torget. Torget har idag stenläggning i form av ett vågmönster. Konserthuset som byggdes 1926 efter Tengboms ritningar, finns vid ena änden av torget med Carl Milles Orpheus-staty utanför. Runt Orpheus finns ett antal figurer, en av dem sägs vara Beethoven som vänder sig bort eftersom han inte hör... I konserthuset håller Kungliga Filharmonikerna hus. Kungliga Filharmonikerna bildades 1902 och där ingår ca 100 av Sveriges allra skickligaste musiker. Mittemot ligger PUB, Paul U Bergström, ett varuhus från 1916, som numera inrymmer hotell och galleria. Ett av Stockholms biopalats ligger också vid Hötorget, en mängd biosalonger i en byggnad från 1990-talet med 1950-talsinspiration och glasfasad mot Hötorget.

Det var trångt om plats för torgsäljarna förr, det var dessutom viktigt att få en bra plats. Säljarna kom tidigare och tidigare på morgonen för att bevaka sitt revir. Staden kände sig tvungen att ange en tidpunkt för start av placering. Detta ledde till att exakt då klockan slog 6 på morgonen så blev det hästkapplöpning från kanten av torget till de bästa platserna, det blev så våldsamma färder att folk skadades...

I början av 1600-talet låg en Rännarbana, eller Beridarebana, där Hötorget ligger idag. Där kunde stormaktens folk ägna sig åt ridtävlingar, tornerspel och andra ridderliga övningar och platsen användes även vid teater och så kallade upptåg. På medeltiden låg byn Väsby där Hötorget ligger idag, byn tillhörde Klara kloster.


Mäster Samuelsgatan
Samuel Bengtsson Hammarinus, bondson från Gästrikland och kyrkoherde i Klara 1647-63 var en känd men kontroversiell person i sin tids Stockholm. Han ägde en tomt vid gatan nära Vasagatan. Mäster Samuel var även kyrkoherde i Bromma församling och där gick han det fatala misstaget som ledde till hans avsättning 1663: En av hans pigor i Bromma hade hängt sig och ingen ville skära ned henne. Då gjorde mäster det själv, något som inte alls tillkom en präst, sådant skulle bödeln göra. Han ställdes inför rätta och avsattes från ämbete och tjänst. Så småningom benådades han dock av Kungl Maj:t och fick fortsätta som präst, men kyrkoherde blev han aldrig mera. Det var mäster Samuel som grundade Klara skola och en inskription på skolhuset påminner om detta.

Detta var en av gamla Klaras viktigaste gator, eftersom den ledde ner till Vasagatan.


Postgirohuset
 byggdes på 1970-talet. Det var toppmodernt och man installerade paternosterhissar som gick oavbrutet och man hoppade in och ut i under tiden den rullade. Det fanns bara en ingång till hela komplexet - av säkerhetsskäl. Luftkonditioneringen var superb och den oerhört varma sommaren 1975, då jag arbetade där var det en fröjd att befinna sig där och hemskt att röra sig utanför. Kvarteret har dock haft postal funktion länge, Posten expanderade från huvudkontoret redan på 1930-talet och då revs flera byggnader, bl a Hotell Hellman på Bryggargatan 5, där Dan Andersson tragiskt omkom i en olyckshändelse 1920, då man försökt röka ut vägglössen, men inte vädrat ordentligt efter. Bredvid låg Casinoteatern där det från 1941 spelades Casinorevyer, crazy, med bl a Gösta Bernard, Carl-Gustaf Lindstedt, Gunnar "Knas" Lindqvist. Huset revs 1964.


Sergelgatan
På 1600-talet hette den Östra Skådegränden, senare Östra Beridarebansgatan efter Beridarebanan vid Hötorget. Namnet Sergelgatan tillkom 1885 för att hedra minnet av den kunglige skulptören Johan Tobias Sergel som haft bostad och ateljé vid gatan 1786-1814. Statybildhuggarbostället, Sergelhuset kom senare att användas av Konsthögskolan. Ateljén revs i hysterin på 1950- och 1960-talet, men hann vara bostad åt flera kända bildhuggare. Det finns idag en markering i gatstenen var huset låg. I korsningen Sergelgatan/Mäster Samuelsgatan hade Svenska slöjdföreningen 1868 byggt en skola som så småningom blev Konstfack, (därav Slöjdgatan). Vid Sergelgatan pågick inte bara konstnärlig verksamhet utan också  kyrkliga aktiviteter, ty mitt emot Sergelhuset låg Sveriges första frikyrka, Betlehemskyrkan från 1840.

Hötorgsskraporna kallades de fem trumpetstötarna när de stod klara 1966. Med sina skivformade geometriska glasfasader speglade de himlen och den nya framtidstron. De är än idag några av Stockholms mest attraktiva kontorslokaler. Den femte skrapan var tänkt som hotell och är därför något bredare än de övriga. Konstatera att ingen av skraporna är lika, de har alla en egen stil.


Malmskillnadsgatan
Uppe på den höga Brunkebergsåsen slingrade sig en väg sedan länge. När man tog sig mellan olika delar av landet gick man gärna på höjderna, eftersom det var minst sankt och man hade lite bättre utsikt och översikt där. Även uppe på denna höjd, på åsens krön, fanns den slingrande vägen norrut från Stockholm. Denna väg kallades Malmskillnaden och vägen lär ungefär motsvara Malmskillnadsgatan sträckning idag. Dock har ju stora delar av åsen tagits bort, så ursprungligen gick den än högre. Åsen skilde ju de malmarna från varandra.

Drottninghuset
ligger på Johannesgatan 16 vid Johannes kyrka. Huset som uppfördes 1687 var en barmhärtighetsinrättning grundad på initiativ av drottning Ulrika Eleonora d.ä. Hon lämnade själv bidrag till husets uppförande. Innan huset byggdes låg ett ntal fattig- och sjukstugor på platsen, men dessa förstördes vid en brand 1686. Idag bor mest välbeställda pensinärer där, damer och herrar. Minimiåldern för inflyttning är 60 år och kön lär vara lång.

Brunkebergstunneln
 var den första genombrytningen i Brunkebergsåsen. 1886 kunde man gå rätt igenom berget utan att klättra över det. Det var Knut Lindmark som genomförde den geniala idén att göra en tunnel. Från början var det en privatägd väg som man fick betala 2 öre för att passera, vilket tusentals gjorde varje dag. Tunneln löstes in av staten redan på 1800-talet. 1911 sprängdes Kungsgatan fram och därmed kunde även fordon passera utan att klättra uppför åsen.

Åsen har minskat i storlek. Den lär ha varit 19 m högre innan rivningarna. Brunke var en verklig person. Han var drots under Kung Birger, Magnus Ladulås son. Denne Johan von Brunkow, togs tillfånga i samband med strider mellan Magnus Ladulås söner, Brunke blev efter svår tortyr steglad på åsen fick hans namn.


Kungsgatan
delen mellan Sveavägen och Sturegatan stod klar hösten 1911. Kungsgatan började planläggas på 1860-talet, men först 1887 fattades beslut om den slutgiltiga sträckningen. Gatan skulle knyta ihop tre stadsdelar: Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen. Den västra delen blev klar före sekelskiftet, delen mellan Sveavägen och Stureplan tog längre tid eftersom man skulle schakta sig igenom Brunkebergsåsen. När första världskriget bröt ut 1914 avstannade byggandet. Gatan var en paradgata med sina praktfulla broar, men omgavs av sandsluttningar och brandgavlar. Man beslutade att gatan skulle ha en enhetlig, modern prägel, det skulle vara en riktig gata i en riktig stad - med asfalt, betong, trafikbröl, avgaser, neon - absolut inga träd. Likartade sexvåningshus med arkadmotiv i bottenvåningen och det bidde så när konjunkturen förbättrades på 1920-talet. Kungstornen, som stod klara i mitten av 1920-talet, var då Europas första skyskrapor och tanken var bl a att de skulle vara  ankringsplats för zeppelinare.

Halwylska palatset
Wilhelmina Kempe var ende son till en sågverkspatron. Pengar fanns det gott om, men inte någon fin titel. Schweiziske Walther hade titeln, men inte mycket pengar. Tillsammans hade de dock både ock och byggde sig ett fint palats ritat av Isak Gustaf Clason. Palatset var klart 1898 och hade då kostat en halv miljon, vilket idag motsvarar mer än en miljard. Här fanns parets eget hem, likväl som kontor och plats för grevinnans samlingar. Parets barn var mer eller mindre utflugna när man flyttade in. Min mormors kusin är uppvuxen i palatset där båda hennes föräldrar arbetade, modern som kockerska och fadern som chaufför och vaktmästare. Det var ingen bra uppväxtmiljö och hennes några år äldre bror var 16 år då han fick en enkelbiljett till Amerika av sin far, ty fadern var rädd att sonen skulle skämma ut sig inför grevinnan.

Grevinnan var mycket intresserad av kultur och förutom sitt eget samlande så donerades pengar till etnologiska institutionens professur. Dock skulle professorn tillbringa sina första år (10-20 år så där) med att forska i Halwylska släktens historia.


Berzelii park 
låg från början i utkanten av staden. Det fanns en bro som gick över Nybroviken mellan nuvarande Arsenalgatan och Nybrogatan. Ladugårdsvikens vattnen innanför bron var inte mycket till vatten utan mer ett illaluktande träsk. I folkmun fick det öknamnet Katthavet, med samma syfte som i kattguld som inte är riktigt guld. Nybron var av trä och byggd på 1600-talet. 1835 ville staden ersätta den med en järnbro, men på kungens förslag beslöt man istället bygga en kaj. Delar av gjutjärnsräcket runt parken är från den gamla bron, det är staket mot Arsenalsgatan. Parken som anlades istället för träsket öppnade för allmänheten 1853 och var stadens första anlagda park. Statyn av Jöns Jacob Berzelius som bl a skapade kolsyran, avtäcktes 1858. I ’grindstolparna’ mot Nybrokajen finns några fina bilder av insekter, värda att leta rätt på. Även utanför parkens staket finns numera en till staty – gubben som är på väg upp ur avloppsbrunnen.

Nybroplan
Det står en klockstapel på Nybroplan, vid buss- och spårvägshållplatsen. Tornbergs klocka hängde från 1873 på Malmtorgsgatan på Hotell Rydberg. Det var en naturlig mötesplats. När Hotellet vid Gustav Adolfs torg revs 1914 flyttades klockan till Nybroplan, även centrum av staden drog sig åt det hållet, så varför inte även klockan och den lämpliga mötesplatsen som den fortsatte vara. Min mor som var ung på 1940-talet berättade att man ofta träffades vid Torgbergs klocka.


Isbanan på Nybroviken
anlades på 1890-talet men togs bort redan i början av 1900-talet, eftersom sjön var så förorenad att isen inte blev tillräckligt stark.


Strand hotell 
vid Nybroviken har av och till five-o´clock-tea. Det är trevligt att sitta i deras innergård, i lite medelhavsatmosfär och dricka te med scones till eller en lunch.